Walijczycy PDF â Paperback

rod o Wikipedia Strony 30 Rozdzia y Alan Cox Owen Glendower John Cale Joe Calzaghe Norman Davies Dylan Thomas Terry Jones Aneurin Bevan Dawid z Menevii Peter Greenaway Robert Owen Ernest Jones Dafydd Iwan Ruth Madoc Nicky Wire Bernard Warburton Lee Tom Pryce Margaret Price Geoffrey of Monmouth Llewelyn Ostatni High Contrast Carwyn Jones Charles Stewart Rolls Robert Recorde Brian David Josephson William Evans Cameron Vegas James Dean Bradfield Sian Phillips Ray Phillips Michael Davies Robert Pugh Jillian Evans wi ta Wenefryda Eurig Wyn George Everest Clive Granger John Bufton Richard Marquand Annabel Schofield Vincent Regan Teliaw Neil Kinnock Alwyn Williams Elihu Yale Gwynfor Evans Dafydd ap Gwilym Ambrose Bebb Christina Booth Phil Mills Fragment John Davies Cale ur 9 marca 1942 w Garnant w Walii walijski muzyk kompozytor piosenkarz autor tekstow i piosenek producent muzyczny W muzyce rockowej jest min kojarzony jako jeden z za o ycieli zespo u The Velvet Underground jednak udziela si w ro nych gatunkach i tradycjach muzycznych w ci gu 40 letniej kariery w tym w muzyce powa nej koncertem na chor ch opi cy i orkiestr symfoniczn na otwarcie parlamentu walijskiego kompozycjami do baletu filmu koncertowaniem na fortepianie z Johnem Cage'em muzyce awangardowej z La Monte Youngiem i zespo em mikrotonalnym Dream Syndicate ambient z Brianem Eno punk rocku z Patti Smith rocku alternatywnym z Lou Reedem i nawet muzyce pop z Nico Wed ug rysu biograficznego Johna Cale'a jako muzyka w opracowaniu BBC jego wp yw na muzyk nowoczesn jest bezsprzeczny co z kolei potwierdzaj wypowiedzi jego wielu wielkich wspo pracownikow Jednak pomimo d ugoletniego uznania krytycznego jak i w zawodzie i pracy w roli producenta muzycznego dla tak ro norakich muzykow jak Happy Mondays The Jesus Lizard Mediaeval Baebes Siouxsie The Banshees czy Jennifer Warnes medialno w g ownych nurtach