Month: September 2014

Eric Fromm

จิตวิทยาของการเขียนหนังสือ

หากนักเขียนกำลังเขียน อย่าเรียกเขาไปกินข้าว ต่อให้เป็นคนมีสมาธิดีเยี่ยม แต่ก็คงอดหงุดหงิดไม่ได้เมื่อโดนขัดจังหวะ วินาทีเดียวที่คิดเรื่องอื่น อาจหมายถึงย่อหน้าทั้งย่อหน้าที่หายไป และต้องมาตั้งต้นกันใหม่ บางครั้งมีคำแนะนำที่แสนหวังดีพ่วงมา “ก็เซฟไว้สิ แล้วค่อยทำต่อ” ชวนให้คิดว่า สถานที่และเวลา สำคัญกับคนเขียนหนังสือเพียงใด คนเราเขียนหนังสือที่ไหนก็ได้จริงๆ หรือ? Maria Popova ได้เขียนถึงหนังสือ The Psychology of Writing (1994) เขียนโดยนักจิตวิทยา Roland T. Kellogg ที่ศึกษาว่า ตารางเวลาทำงาน พฤติกรรม และสภาพแวดล้อมขณะเขียน มีผลต่อการใช้เวลาทำงานหรือไม่ ถึงนักเขียนจะรู้ทั้งรู้ (ด้วยประสบการณ์) ว่าสมาธินั้นสำคัญ แต่งานวิจัยนี้ก็สามารถใช้ยืนยันต่อคนอื่นๆ ว่า ไม่ใช่ความอ่อนด้อยหรอกนะที่ทำให้เราต้องเลือกสถานที่เฉพาะเอาไว้เขียน แต่เพราะมันจำเป็นต่อคุณภาพงานของเราจริงๆ 1. เสียง เสียงรอบข้าง (Background noise) หากมากเกินกว่า 95 เดซิเบลก็จะไปขัดขวางประสิทธิภาพการทำงานที่มีความซับซ้อน แต่ในทางตรงข้าม เสียงในระดับนี้ก็ดันมีประโยชน์กับงานที่น่าเบื่อหน่าย ทั้งนี้เพราะเสียงรบกวนจะเพิ่มระดับความตื่นตัวให้กับคนที่ง่วงหงอยอยู่กับงานที่มีลักษณะซ้ำๆ ซากๆ แน่นอน ในเมื่องานเขียนเป็นงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง เสียงในระดับนี้กลับสร้างอุปสรรคเสียมากกว่า ยิ่งกับนักเขียนสมัยใหม่ที่มักเกิดภาวะวิตกกังวลอยู่บ่อยๆ […]

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page